top of page

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

   Енергетска ефикасност: Лиценца за вршење на енергетска контрола

  • Примена на енергетска ефикасност во станбени, индустриски и комерцијални згради

  • Студии за подобрување и одржување на енергетска ефикасност

  • Имплементација на мерки за подобрување на енергетската ефикасност

  • Консалтинг и едукација за енергетска ефикасност и обновлива енергија

  • Проекти од област на екологијата

plans

ЕНЕРГЕТСКИ ЕЛАБОРАТИ

за 38 објекти со бруто површина од 109.663 m2

ПОТВРДИ ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

за159 објекти со бруто површина од 653.895 m2

Yellow Frame Windows
Market Analysis

ЕНЕРГЕТСКИ СЕРТИФИКАТИ

43 објекти со бруто површина 171.604 m2

ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛИ

26 објекти со бруто површина 32.737 m2

Plant Presentation
ФИ 1.jpg

Софтвер за енергетска ефикасност

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Market Analysis

Нашите клиенти

Обуки и презентации

Market Analysis
bottom of page