Софтвер за енергетска ефикасност

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

   Енергетска ефикасност: Лиценца за вршење на енергетска контрола

  • Примена на енергетска ефикасност во станбени, индустриски и комерцијални згради

  • Студии за подобрување и одржување на енергетска ефикасност

  • Имплементација на мерки за подобрување на енергетската ефикасност

  • Консалтинг и едукација за енергетска ефикасност и обновлива енергија

  • Проекти од област на екологијата

ЕНЕРГЕТСКИ ЕЛАБОРАТИ

30 објекти со бруто површина од  95.455 m2

ПОТВРДИ ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

117 објекти со нето површина 573.089 m2

ЕНЕРГЕТСКИ СЕРТИФИКАТИ

40 објекти со бруто површина 145.450 m2

ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛИ

12 објекти со бруто површина 22.674 m2

Нашите клиенти

Обуки и презентации

©2018 by DELTA PROEKT. Proudly created with Wix.com