ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

   Енергетска ефикасност: Лиценца за вршење на енергетска контрола

  • Примена на енергетска ефикасност во станбени, индустриски и комерцијални згради

  • Студии за подобрување и одржување на енергетска ефикасност

  • Имплементација на мерки за подобрување на енергетската ефикасност

  • Консалтинг и едукација за енергетска ефикасност и обновлива енергија

  • Проекти од област на екологијата

ЕНЕРГЕТСКИ ЕЛАБОРАТИ

за 38 објекти со бруто површина од 109.663 m2

ПОТВРДИ ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

за159 објекти со бруто површина од 653.895 m2

ЕНЕРГЕТСКИ СЕРТИФИКАТИ

43 објекти со бруто површина 171.604 m2

ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛИ

26 објекти со бруто површина 32.737 m2

Нашите клиенти

Обуки и презентации

Софтвер за енергетска ефикасност

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

©2018 by DELTA PROEKT. Proudly created with Wix.com