КОНСУЛТАНТСТВО И ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

Ревизија на проекти: Лиценца Б

Консалтинг во:

  • Истражување на пазарот за домашни и странски компании и институции во полето на градење и проекти за градежна рехабилитација

  • Подготовка на понуди и спецификации

  • Консалтинг и проектирање на безбедносни системи на згради, банки, затвори, јавни згради, владини институции, армиски објекти

Истражување и имплементација на:

  • нови технологии

  • техники

  • машински системи

  • материјали во градење и градежната индустрија.

РЕВИЗИЈА

Сеопфатен пристап

КОНСУЛТАНТСТВО

Патот кон успехот

ИСТРАЖУВАЊЕ 

Експертско водење

©2018 by DELTA PROEKT. Proudly created with Wix.com