top of page

ЗА НАС

Компанијата е формирана во 1991 година како приватна фирма која дејствува во областа на градежништвото. До 2002 година главни активности на компанијата се: комерцијално и техничко претставување на странски компании, трговија со специфични градежни материјали и реконструкција на станови и куќи. Од 2002 година, компанијата се фокусира на надзор на градби, ревизија на проекти,  проектирање и консултантски услуги од областа на градеж-ништвото, најчесто соработувајќи со странски инвеститори. Во 2010 година започнува развојот на секторот за енергетска ефикасност. Придонесот во енергетската ефикасност ја прави ДЕЛТА ПРОЕКТ  препознатлива на пазарот. Инжинерското искуство на тимот во проектирање и надзор на објекти доведува, во 2019 година, до  инвестирање во градба на станбени објекти. Во 2022 година започнува со проектен менаџмент на градење индустриски хали.

ДЕЛТА ПРОЕКТделува во следните области:

  • Инженеринг и проектен менаџмент

  • Надзор на градба: Лиценца А

  • Проектирање: Лиценца А

  • Ревизија на проекти: Лиценца А

  • Енергетска ефикасност: Лиценца за енергетска контрола

  • Консултантски услуги во областа на градежништвото

  • Комерцијална и техничка поддршка на странски компании во регионот

Андреј.jpg
bottom of page