ЗА НАС

Компанијата е формирана во 1991 година, како компанија за инженеринг, дизајн и консалтинг. До 2002 година главни активности на компанијата се: комерцијално и техничко претставување на странски компании, трговија со специфични градежни материјали и реконструкција на станови и куќи. Од 2002 година, компанијата се фокусира на ревизија на проекти, консалтинг и надзор, најчесто соработувајќи со странски инвеститори. Со развојот на нов сектор за енергетска ефикасност од 2012 година, компанијата  е активно вклучена во работата на ова поле.

Делта Проект делува во следните области:

  • Инженеринг и надзор на проекти: Лиценца А

  • Ревизија на проекти: Лиценца Б

  • Проектирање: Лиценца А

  • Енергетска ефикасност и екологија:                                                                                                Лиценца за енергетска контрола

  • Истражување и имплементација

  • Консалтинг

  • Комерцијална и техничка поддршка на странски компании во регионот

©2018 by DELTA PROEKT. Proudly created with Wix.com