Обуки

 1. HABITAT, ЗБК КРЕАЦИЈА и ДРОМ: Одржување на теоретски обуки за фасадери, ѕидари, монтери за сува градба и монтери за прозорци и врати како дел од проектот „Одржливи модели за вработување на Ромите“ финансиран од Европска Унија – ИПА Инструмент. Мај-Јуни 2017;

 2. ЗБК КРЕАЦИЈА: Учество во проектот „Обука на градежни работници за енергетска ефикасност“ (BEET) финансиран од Европската унија, во 2015 година;

 3. USAID&HABITAT: Одржување на четири обуки (по три дена) во Скопје за бизнис-секторот на тема: „Претптриемништво и вештини за бизнис планирање на ЕЕ и ОИЕ“ во 2014 година;

 4. USAID&HABITAT: Еднодневни предавања на тема „Работни места во секторот за енергетска ефикасност и ОИЕ“ во средни училишта во Кавадарци, Струмица, Скопје и Струга, во 2013, 2014 и 2015 година;

 5. COSMO: Предавања на тема „Вовед во енергетски аудити“, три дена, Април 2013 година;

   Презентации

 1. Учество на петтата студентска конференција за енергетска ефикасност и одржлив развој - СКЕЕОР (23.11-25.11) 2017;

 2. Коорганизатор со Green Economy секторот на IME (Increasing market employability) програмата на Swiss contact на “Конференција за енергетски ефикасни мерки и пристап до финансии во хотелиерството” одржана на 18.10.2016 во Холидеј Ин; 

 3. Учество на Денови на енергетска ефикасност во општина Карпош (25.11-29.11)2013 со презентацијата – „Енергетски аудит на деловен простор со имплементација на софтверот MCM EKO 1B2“;

 4. Учество на семинарот Енергетска реконструкција на згради, COSMO, 25.04.2013, со презентацијата „Енергетски штедења во зградите“;

 5. Учество на семинарот Материјали и технологии за ефикасно оддржливи енергии во зградите, COSMO, 19.12.2012 со презентацијата „Енергетски аудит: важност и апликација“;

 6. Учество на Денови на енергетска ефикасност во општина Карпош (31.10-2.11) 2012 со презентација „Методи за утврдување и подобрување на енергетската ефикасност на конструкциите“;

©2018 by DELTA PROEKT. Proudly created with Wix.com