top of page

Елаборатот за енергетска ефикасност е документ кој се изработува во фаза на проектирање. Целта на овој документ е  да се добие објект кој ќе има мали потреби од енергија за греење, кој ќе обезбеди врвен комфор на живеење и кој нема да ја загадува животната средина. Кога елаборатот  се однесува само на конструкцијата тогаш тој е Елаборат за градежна физика. Елаборатот за енергетска ефикасност опфаќа и предлози за енергетски ефикасно греење, ладење, вентилација и осветлување. Се изработува согласно законската регулатива и бара-њата на клиентот.

К.А.К за нас за  Енергетската контрола на хотелите Епинал и Бистра: „За период од помалки од три месеци компанијата Делта Проект успеа, на наше големо задоволство, да ги исполни зададените задачи од Договорот“.

NEXTSENSE за нас за Енергетската контрола на нивните канцеларии:  „Ние изјавуваме дека компанијата Делта Прокет ги заврши сите задачи навремено и со многу висок квалитет. Ние сме многу задоволни со нивото на перформанс и силно им ги препо-рачуваме услугите на Делта Проект на потенцијалните клиенти.“.

bottom of page