Дел од нашите клиенти:

 • АДОРА

 • ДСЦ

 • ЛИМАК 

 • ГЕНТЕРМ

 • К2 АРХИТЕКТИ

 • БОРТАС

 • УНИКА

 • ЛУТАРИКО

 • МЕГАРОН

 • АТЕЉЕ АЈВАР

 • ЈАСИВА

 • БАЛКАН КОНСТРАКШН ГРУП

 • ВАРДАРГРАДБА

 • АГЕНА

 • ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

 • ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

 • STONE DESIGN

 • JOHNSON MATTHEY

 • ODW

 • NEXTSENSE

 • TORAX

 • IRECO

 • EBRD

 • SORAVIA

 • VAN HOLL

 • AGRO LAPPI

 • ALBI COMMERCE

 • NEUROLAB

 • ECS

 • CONSORTIUM HILL - ADO S.A. 

 • ПОЛСКА АМБАСАДА

 • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

 • МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

 • ПАРЛАМЕНТ НА Р.М.

 • UNDP

 • USAID/LOUIS BERGER

 • ARC

©2018 by DELTA PROEKT. Proudly created with Wix.com