Поважни проекти, хронолошки:

 • АДИНГ АД, Скопје, Македонија

  Овозможена поддршка: истражување на можностите за влегување на германскиот пазар со градежни продукти, потребни стандарди и сертификати според германското законодавство и градежна регулатива, потенцијални клиенти, презентација на производите на потенцијални клиенти во Германија

 • STANGL AG, Дегендорф, Германија

  Овозможена поддршка: истражување на можностите за влегување на Балканскиот пазар (Македонија, Бугарија, Србија), закони и правилници, воспоставување претставништво за локално делување, организациони структури, анализа на трошоци и добивки

 • ВАРДАР ГРАДБА, Скопје, Македонија

  Овозможена поддршка: контакт и преговарање со странски компании за воспоставување партнерство или конзорциум, подготовка на понуди, распореди, работна програма, проекции за готовински тек и друга потребна тендерска документација со цел учество на интернационални тендери, консалтинг за време на работата, консалтинг во подготовката на побарувања и разрешување на спорови

 • РАДО ИНЖЕНЕРИНГ доо, Скопје

  Овозможена поддршка при преведување и објаснување на дизајнот HOAI за проекти за странски пазари и инвеститори. Консалтинг во областа на енергетската ефикасност

 • ЕУРО ТЕСТ доо, Скопје Овозможена поддршка за подготвување на тендерска документација за странски инвеститор

 • ТОРАКС доо Скопје

  Овозможена поддршка за производство на вентилирани фасади, систем KEIL

 • LOUIS BERGER S.A., претставништво во Скопје, Македонија

  Овозможена поддршка: консалтинг за безбедносни побарувања за проектирање нов затвор во Дубрава, Косово; листа на потенцијални добавувачи на опрема

 • USAID, Project WOCCU, Скопје, Македонија

  Овозможена поддршка: проектирање на филијала во село Муртино

©2018 by DELTA PROEKT. Proudly created with Wix.com