top of page

Советодавни услуги на:

  • АДИНГ АД, Скопје, Македонија

  • STANGL AG, Дегендорф, Германија

  • ВАРДАР ГРАДБА, Скопје, Македонијa

  • РАДО ИНЖЕНЕРИНГ доо, Скопје

  • ЕУРО ТЕСТ доо, Скопје 

  • ТОРАКС доо Скопје

  • LOUIS BERGER S.A,  Скопје, Македонија

  • USAID, Project WOCCU, Скопје, Македонија

bottom of page