top of page

Ревизија на проекти: Лиценца Б

Најважните проекти, хронолошки (најновите се на врвот на листата):

 1. Олимписко село Скопје Блок 18 – Ревизија на проект: архитектура, статика, електрика, водовод

 2. Олимписко село Скопје Блок 19 – Ревизија на проект: архитектура, статика, електрика, водовод

 3. Олимписко село Скопје Блок 20 – Ревизија на проект: архитектура, статика, електрика, водовод

 4. Олимписко село Скопје Блок 21 – Ревизија на проект: архитектура, статика, електрика, водовод

 5. Олимписко село Скопје Блок 27 – Ревизија на проект: архитектура, статика, електрика, водовод

 6. Олимписко село Скопје Блок 28 – Ревизија на проект: архитектура, статика, електрика, водовод

 7. Олимписко село Скопје Блок 26 – Ревизија на проект: статика

 8. Олимписко село Скопје Резервоар за вода – Ревизија на проект: статика

 9. Олимписко село Скопје Блок 13 – Ревизија на проект: статика

 10. Олимписко село Скопје Блок 14 – Ревизија на проект: статика

 11. Олимписко село Скопје Блок 15 – Ревизија на проект: статика

 12. Олимписко село Скопје Блок 29 А – Ревизија на проект: статика

 13. Олимписко село Скопје Блок 29 Б – Ревизија на проект: статика

 14. Олимписко село Скопје Блок 29 В – Ревизија на проект: статика

bottom of page