top of page

Истражување и имплементација на нови технологии, техники,      машински системи и материјали во градење и градежната индустрија

Клиенти:

 1. Алумина АД Скопје, Македонија
  Овозможена поддршка: консалтинг поддршка за проектирање на нов систем за вентилирана фасада, имплементација на нови технологии, развој на нов алуминиумски профил, набавка на опрема на дупчење и сечење, нова организациска систематизација и технолошки режими

 2. ЕУРОГРАНИТИ, Тетово, Македонија
  Овозможена поддршка: Имплементирање на нови технологии и техники за површинска заштита на природен камен, листа на потребни материјали, опрема и потенцијални добавувачи

Комерцијална и техничка поддршка на странски компании во регионот

 • Saint Gobain Oberland AG, Виргес, Германија, производител на стаклени блокови

 • KEIL Werkzeugfabrik, Германија, производител на опрема за вентилирани фасадни системи

 • GENERAL, Модена, Италија, производител на материјали за одржување и заштита на природни и вештачки камења

 • SAELZER AG, Марбург, Германија, производител на сигурносни врати, прозорци и фасади

 • DURAL, Германија, производител на завршни профили за ентериер

 • STANGL AG, Дегендорф, Германија, специјализирана компанија за проектирање и мотажа на HVAC системи

bottom of page