top of page

МИСИЈА

Во областите градежништвото и енергетска ефикасност:

  • Им служиме на нашите клиенти и на општеството

  • Инвестираме во знаење, ентузијазам и посветеност

  • Создаваме нови решенија со најдобар квалитет

ВИЗИЈА

Делта проект е водечка компанија која со високиот квалитет на своите услуги и соработка позитивно влијае на општеството и поединците. 

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 2
bottom of page